PRINCIP PLAZMY

Plazma stojí tiše po boku pevných látek, kapalin a plynů. Ve vesmíru je to skupenství ze všech jmenovaných nejčastější. Z plazmy se skládají hvězdy, mlhoviny a vyplňuje meziplanetární vesmírný prostor. Své nesporné využití nachází také v domácnostech, i když o ní mnohdy nemáme ani tušení.
Z nejsilnějšího centrálního slunce vesmíru až po nejmenší atom vodíku se vše skládá z různě silných magnetických polí. Zvládnutí pochopení hmoty plazmy nám umožňují nové technologie, využívající nanomateriály a GANS (Magrav plazma).

what_is_plama.jpg
 

Vše, co vidíme v našem vesmíru, je vytvořeno z interaktivních magnetických polí různých sil, rychlosti a hustoty - plazma. Od nejmenších částic, atomů, molekul, rostlin, zvířat, našeho těla, našeho světa, planet a celé naší sluneční soustavy, každé další galaxie a dokonce i celého vesmíru.


Plazma se skládá z milionů magnetických gravitačních polí, která se spojují a dynamicky se vzájemně ovlivňují. Interakce (= vzájemné působení), různých magnetických polí a různé síly, vytváří počáteční osivo plazmy, u kterého jsou vnější plazmová pole plazmy známá jako magnetická pole a dovnitř plynoucí pole jsou známa jako gravitační pole.

Plazma neustále a volně rozdává svá pole, která dále volně tečou do životního prostředí. Pole, která nejsou použita při průchodu životním prostředím volně plynou zpět do plazmy, z které původně vyšla. Je to základní princip bezpodmínečného dávání a zpětného přijímání. Plazma sama dává jen to, co je potřeba a zpět přijímá to, co nebylo upotřebeno.

Podíváme-li se do vesmíru, zdání budí dojem, že mezi Zemí a Měsícem je prázdnota. Tento prostor je však ve skutečnosti naplněn a přeplněn neviditelným magnetickým a gravitačním polem. Vše se pohybuje při různých rychlostech a navzájem interaguje.

Zvládnutí pochopení hmoty nám umožňují nové technologie, využívající nanomateriály a GANS (Magrav plazma).

Magnetická a gravitační pole

V plazmové technologii, řazení těchto "magnetických" polí, která vytvářejí sílu, směřující ven z příslušného středu, se nazývá "magnetické". Reverzní superpozice těchto "magnetických" polí, která vyvolávají sílu nasměrovanou dovnitř příslušným středem, se v plazmové technologii nazývá "gravitační"."Magnetické" toky polí vytvářejí další energetická pole pro životní prostředí a proto mohou do organismů přidávat pole chybějící, která navíc "gravitační" toková pole zvedají jako pole z prostředí, a také mohou pole, která jsou pro organismus příliš mnoho nebo jsou nevhodná, z organismu odebrat.

Produkty a zařízení vyvinutá na základě technologie Keshe umožňují na jedné straně proudění magnetických polí z jednotlivých atomů a molekul. Na druhé straně odebírají nadbytečná magnetická pole (např. z lidského organismu). Bylo zjištěno, že lidský organismus vylučuje pouze nadbytečná pole a přijímá pouze ta pole, která může dále využívat. Předpokladem je, že jsou k tomuto účelu použití nabízeny pouze produkty pro specificky dané oblasti využití. 

Gans (Magrav plazma)

Gans jsou atomy chemického prvku zcela bez vazeb, což je činí velmi vnímavými k životnímu prostředí a k magneticko-gravitačním energiím, které jsou v něm rozptýleny. V některých ohledech mají vlastnosti podobné vlastnostem ušlechtilých plynů, přesto představují to, co bychom mohli nazvat novým stavem hmoty.


Některé atomy a molekuly uvolňují a / nebo absorbují magnetická a / nebo gravitační pole. Uvolněná pole mohou být absorbována jinými molekulami.

Nadace Keshe vyvinula způsob, jak přivést tato volná pole do prostředí uvnitř použitelné látky, kterou Keshe nazval GANS.

Organismus vydá pole, kterých se chce zbavit a absorbuje pole, která může použít, nebo která naléhavě potřebuje. Předpokladem ale je, že v bezprostředním okolí organismu musí být k dispozici vhodná pole pro absorpci.

Vzhledem k tomu, že intenzity polí jednotlivých chemických prvků a jejich sloučenin jsou různé, se pro různé oblasti použití používají různé typy "GANS" nebo jejich kombinace. Použití různých typů "GANS" s různou intenzitou polí, vytváří tok řízeného pole od nejsilnějších k nejslabším polím. Pokud tyto toky procházejí organizmem, tak ten, při tomto průtoku, má možnost odebrat si pro sebe část potřebného a chybějícího pole během jeho průtoku anebo naopak tomuto průtoku poskytnout svá nadbytečná pole.

Počáteční materiálové komponenty, které dodávají nebo zachycují tato zde uvedená pole, jsou ve speciálním souhrnném stavu nazvané "GANS". V tomto speciálním stavu agregace mají atomy a molekuly požadovanou použitelnou schopnost.

Tato technologie tedy podporuje samoléčebné schopnosti lidského organismu na úrovni energetických polí, které takto tvoří samotný organismus. Nejedná se tedy o chemické prostředky a procesy neboť zdraví EXISTUJE na úrovni vzájemné interakce magnetických polí.

 

Pain Pen - pero na úlevu od bolesti
Keshe Foundation

 • Flexibilní, žádné pohyblivé součásti ani baterie, což je lehký, trvanlivý, přenosný a všestranný produkt. 

 • Jednoduchý a lehký. Vezměte Pero s sebou kdykoliv a kamkoliv. Snadné ukládání! 

 • Super rychlý nástroj:  Pokud použijete až 2 minuty, 5 x denně, brzy si jistě všimnete úlevy od bolesti a zlepšení Vašeho stavu.

Použití nově aplikované plazmové technologie, která je založena na interakci magneticko-gravitačních polí. Pero po přiložení k tělu v místě bolesti vyzařuje plazmová pole, která pronikají svým zářením bez nežádoucích vedlejších účinků skrz pokožku (i přes oblečení), do hloubky cca 3 cm a energeticky pomáhají tak organismu se vrátit zpět do své přirozené rovnováhy.

 
 

Pain Pad - Pas na úlevu od bolesti 
Keshe Foundation

 • Rychlá přírodní úleva od bolesti. Doba užívání tablet na potlačení bolesti je již minulostí. 

 • Použitím plazmové techonogie, která je založena na interakci magneticko – gravitačního pole, Pas vyzařuje plazmová pole, která pronikají svým zářením skrz pokožku do hloubky cca 3cm a pomáhají tak vrátit organismus zpět do rovnováhy. 

Jak funguje pás na úlevu od bolesti?

Magnetická pole interagují a ovlivňují tělo dvěma způsoby: 

 • Zvýšený průtok krve:  Magnetická a gravitační pole způsobují vazodilataci, která zvyšuje tok kyslíku a dalších živin do postižené tkáně, přijímá konečné produkty buněčného metabolismu v postižených tkáních tkáň rozšiřující přirozené hojivé procesy těla.

 • Zvýšený průtok lymfy: Magnetické pole způsobuje dilataci lymfatických cév, což zrychluje snižování otoku, hlavní zdroj svalové a kosterní bolesti, zvyšuje výživu v tkáni. Programovaný magnetický materiál využívá kombinaci konstantních a gradientních polí, která zajišťují dostatečnou dávku magnetického a gravitačního pole aplikovaného na povrchní i hluboce postižené tkáně. Moduluje normální produkci protizánětlivých chemikálií z buněk v postižené tkáni a urychluje úlevu od bolesti s okamžitým zvýšením průtoku krve.

Co přináší použití Keshe Pain Pad na úlevu od bolesti: 

 • Snižuje bolest svalů, šlach a šlachového pouzdra při akutním i chronickém zánětu 

 • Tlumí akutní i chronickou bolest 

 • Udržuje páteř ve správné poloze 

 • Je účinné na bolest zápěstí při syndromu karpálního tunelu 

 • Ulevuje při úrazech kostí a svalů 

 • Zmírňuje bolesti kolen 

 • Dynamizuje obnovu buněk a tkání 

 • Zlepšuje cirkulaci krve 

 • Koriguje krevní tlak 

 • Pozitivně ovlivňuje při syndromu přetížení organismu

 • Pomáhá při akutní a chronické únavě

 
 

Interakceplazmových polí - Duše, emoce a úmysl

Magnetická pole jsou neustále volně vydávána. pole, která nejsou použita při průchodu prostředím volně plynou zpět do plazmy, ze které původně vyšla. Je to základní princip bezpodmínečného dávání a zpětného přijímání.

do textu 1.jpg
 

Naše těla nejsou nic víc než sbírka milionů polí, která se spojují a jsou interagována tak, aby vytvořila plazmu, kterou definujeme jako lidské tělo. Aminokyseliny, proteiny, svaly, kosti, kůže, krev, to vše jsou shluky polí jedinečné plazmy, které se kombinují za účelem vytvoření plazmy těla. 

Magnetická pole, která tvoří vaše tělo, pochází z polí našeho slunečního systému Slunce, naší galaxie a našeho vesmíru. Nic ve světě nebo ve vesmíru nemůže existovat bez magnetických polí. To je a bylo tajemstvím stvoření. Vesmír je prostor plný magnetických gravitačních polí, která jsou neustále v pohybu a ve vzájemných interakcích, pohybující se různými rychlostmi a různými směry. 

Každá plazma má strukturu obdobnou kmeni stromu. Nejsilnější léta – pole, jsou uprostřed stromu a směrem ven jsou jednotlivé vrstvy (léta) slabší. Stejně tak nejslabší vrstvy plazmového pole jsou v nejvzdálenějších okrajových částech plazmy. Tatáž struktura plazmových polí je stejná i pro naše tělo. Nejsilnější plazmová pole se nacházejí uvnitř naší duše.

 

Negativní emoce

Je potřeba si uvědomit, že i my, jako lidé, jsme reálným projevem plazmy. Naše energetická pole se opakovaně mísí s naším prostředím.

Negativní emoce vytvářejí blokády a filtrují jak to, co vstupuje, tak to, co opouští vaše tělo. 

Co jíte, co vidíte, co slyšíte, čeho se dotýkáte, co cítíte, co si myslíte a co dýcháte, to vše ovlivňuje váš výsledný energetický stav. Plazmová pole, která vyzařujete do svého okolí se totiž budou měnit v závislosti na vašem osobním emocionálním stavu a na stavu vašeho těla. 

Když pochopíme princip fungování plazmatických polí, můžeme tak lépe pracovat na bezpodmínečném dávání. V podstatě jsme všichni jako jeden subjekt a nic není oddělené. Naše plazmatická pole vzájemně působí na vše kolem nás a plazmatická pole všude kolem nás přitom působí na nás. Vyberte si tedy, jak chcete komunikovat.

ENERGETICKÁ POLE TĚLA SE MĚNÍ PODLE VAŠICH EMOCÍ A STAVU TĚLA:

DO VODY VYTVÁŘEJÍ RŮZNÉ NÁDHERNÉ TVARY. PODOBNÉ VÝSLEDKY JSOU DOKUMENTOVÁNY PŘI POUŽITÍ HUDEBNÍCH TÓNŮ.:

full_Qtj5hu1e_edited.jpg
 

DUŠE

Co je Duše? Naší nedílnou součástí je Duše. To, co Duše dává, to je čistá láska, která se nikdy nezmění. Duše je hlavním tvůrcem a tak jsme i my současně tvůrcem. Duše se ve světle této souvislosti projevuje jako fyzické tělo tady a teď. Duše má obdobné vrstvy stejně jako naše tělo má fyziologické a aurální vrstvy. Duše mluví velmi tiše. Je to naše intuice. Fyzikální svět je hlasitý a často utopí náš vnitřní (duševní) hlas. Duše nám oznamuje rozdíl mezi dobrem a zlem a tento rozdíl je to naše svědomí. 
Co je tělo? Tělo je skupenství plazmy tvořené magnetickými a gravitačními poli. Duše se projevuje v těle už v děloze, kde se postupně vytváří tělo. Tělo umožňuje duši existovat a prožívat ve fyzické realitě sociální soucítění. Lidské tělo má několik vrstev a celé tělo je tak projevem duše v interakci s prostředím, ve kterém se nachází. 
Co jsou emoce? Emoce jsou plazmová pole, která vyzařuje naše duše. Naše emoce jsou vrstvené a filtrované tím, co naše duše navenek projevuje. Naše emoce totiž fungují jako emocionální duševní filtry. Emocionální filtry jsou tak výsledkem naší interakce s naším prostředím. Emocionální filtry blokují sílu čisté lásky duše a blokují sílu polí, která se mísí s poli, která vyzařují z našeho prostředí (pole vydaná a přijatá). 
Naše myšlenky a emoce vycházejí (magnetické pole opouští tělo) a vracejí se (gravitační pole vstupující do těla) do těla. Mají proto danou určitou schopnost (sílu). Neustále si vytváříme plazmová pole pomocí našich myšlenek. Představivost vede k záměru a tvoření.  Můžeme takto vytvořit svět, takový, jaký si přejeme. 
POZITIVNÍ MYŠLENKY PROMÍTNUTÉ DO VODY VYTVÁŘEJÍ RŮZNÉ NÁDHERNÉ TVARY. PODOBNÉ VÝSLEDKY JSOU DOKUMENTOVÁNY PŘI POUŽITÍ HUDEBNÍCH TÓNŮ.:

do textu 6.jpg
 

Když vytváříme a používáme GANS s nano-povlakem, měli bychom vědět a pochopit, že naše plazmové pole se mísí s oblastmi našich výtvorů a všeho v našem prostředí. Pozitivní emoce vytvářejí pozitivní láskyplná plazmové pole. Negativní emoce vytvářejí negativní škodlivá plazmová pole. 

Když vytváříte nano-povlak, buďte proto pozitivní. To totiž ve výsledku významně ovlivní koncový výsledek nano vrstev; podle toho budou fungovat i při použití během tvorby GANS (Magrav plazma). Při tvorbě GANS (Magrav plazma) proto buďte velmi pozitivní. Vaše pozitivní energie se totiž tak podstatně jednodušeji  smísí s energetickými poli všeho kolem vás. 

Když používáte jakýkoliv produkt Magrav, když používáte pero proti bolesti, buďte pozitivní a vyrovnaní. Zde je třeba mít na zřeteli nezbytnost umění vysílat správně své pozitivní záměry. Váš záměr tak ve finále významně ovlivní výsledek jak hodně vám plazma pomůže.


Tělo vyzařuje pole a to je plazma. Naše energetické pole se mění v závislosti na stavu našeho těla a našich emocí. Dejte energii lásky do všeho, co děláte. Když vyrábíte GANS (Magrav plazma), věnujte lásku tomuto procesu. Smíchejte bez obav plazmatická pole lásky se všemi fázemi procesu tvorby GANS (Magrav plazma). Vložte správný záměr do každé činnosti, kterou  děláte ve svém každodenním životě. 

Vaše záměry, vaši energii tak vtiskáváte do plazmatické struktury GANS (Magrav plazma), který takto i plazmaticky modelujete. Vaše energie tak bude "uvnitř" GANS (Magrav plazma) energicky. Bude dodána nano-vrstvami, které takto vytvoříte.

Např. přemýšlení nad potřebou peněz, je ve skutečnosti záměrem nedostatku. Je to záporný energetický záměr,  který tak i zkopírujete do GANS (Magrav plazma), pokud uvažujete tímto způsobem během procesu tvorby GANS. Když tento GANS použijete pro uzdravení, tento hojení nepomůže.

Gans.jpg